Tài chính phi tập trung, Hoặc DeFi, đang nhanh chóng trở thành một trong những vectơ nổi bật nhất của việc sử dụng các công nghệ blockchain. Người ta tin rằng họ sẽ là cơ sở của cơ sở hạ tầng tài chính của thế hệ tiếp theo. Nói tómTiếp tục đọc