Các token không thể hoán đổi cho nhau đã tồn tại gần như miễn là nhiều tiền điện tử, nhưng gần đây chúng chỉ thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Ngày nay, chúng thường được sử dụng để đại diện cho các đối tượng nghệ thuật, cácTiếp tục đọc

Như tên gọi của chúng, stablecoin là một loại tiền điện tử có giá ổn định. Chúng được thiết kế để duy trì giá trị của chúng ở mức cố định và chủ yếu được sử dụng bởi những người muốn tạm thời từ bỏ biến động. Stablecoin thường khôngTiếp tục đọc