Là một nhà đầu tư, bạn sẽ cần một chiến lược đầu tư — không có lựa chọn thay thế ở đây. (Trừ khi bạn có kế hoạch giao dịch như mr. gox muộn, hamster yêu thích của mọi người vượt trội so với thị trường chứng khoán bằng cáchTiếp tục đọc