Quản Lý Rủi Ro Cryptocurrency

Quản lý rủi ro là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn tồn tại bằng cách đầu tư vào tiền điện tử và đây là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn có cơ hội tốt để đạt được lợi nhuận. Trong thực tế, điều này có nghĩa là giữ cho khối lượng các vị trí được kiểm soát, cũng như chọn một đối tượng đầu tư dựa vào các chỉ số phù hợp. Như mọi khi trong đầu tư, không bao giờ đầu tư nhiều hơn bạn có thể đủ khả năng (và sẵn sàng) mất, và không bao giờ đặt tất cả trứng của bạn trong một giỏ.

Bối cảnh tiền điện tử đang trở nên đa dạng hơn và sự cạnh tranh trong mỗi phân khúc của ngành đang phát triển. Ngay cả khi một khi chiến lược bình thường là chỉ để đầu tư tất cả tiền của bạn trong hầu như bất cứ điều gì và chờ đợi cho một lợi nhuận, bây giờ có nhiều kẻ thua cuộc hơn người chiến thắng, nhưng những người chiến thắng vẫn cho thấy mình vô cùng tốt.

Duy trì một danh mục đầu tư đa dạng sẽ giúp bạn trung bình tác động của biến động, và cũng sẽ cung cấp cho bạn nhiều cơ hội để kéo một vé may mắn.

Không giống như nhiều thị trường khác, thị trường tiền điện tử cũng mang theo một số rủi ro duy nhất cần được tính đến và giảm lý tưởng. Chúng bao gồm tiềm năng cao hơn nhiều cho các trò gian lận xuất cảnh, thất bại giao thức, các biện pháp cấm của chính phủ, hack và rò rỉ.

Quản lý rủi ro phần lớn bao gồm việc nhận ra và tránh những rủi ro này.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: đối với những người quan tâm nghiêm túc về rủi ro, thị trường nhanh chóng tràn ngập một thiên hà các sản phẩm bảo hiểm phi tập trung có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại một số rủi ro nhất định, chẳng hạn như hack giao thức hoặc thất bại hợp đồng thông minh. Một số phổ biến nhất tại thời điểm này Là Nexus Mutual, Bảo hiểm Và Etherisc, nhưng hãy nhớ rằng bản thân họ cũng mang một số rủi ro